הודעות
דף הבית
זמני תפילות
שיעורים
לוח מודעות
תיקיית המסמכים

זמני מנחה וערבית לשנת 5770

Error in SELECT DATE_FORMAT(date,"%Y-%c-%d ") as date ,day from zemanim WHERE year = 5770 and DATE_FORMAT(date,"%w")=6 ORDER BY DATE_FORMAT(date,"%Y%c%d")