בית הכנסת פסגת מוריה

יום ב

י"ג באדר א'

הדף היומי: חולין פ"ג
זמני היום
17:16מנחה
17:53ערבית
17:32שקיעה