בית הכנסת פסגת מוריה

יום ו

כ"ב באב ה'תשע"ט

הדף היומי: כריתות ב
זמני היום
19:04מנחה
19:19שקיעה
17:39מניין מוקדם
18:39הדלקת נרות
13:15מנחה ביום השבת
19:42ערבית מוצ"ש
19:52מוצאי שבת
זמני מנחה וערבית בשבוע הבא
18:54 מנחה
19:33 ערבית