בית הכנסת פסגת מוריה

יום ג

כ"ג בתשרי ה'תש"פ

הדף היומי: מעילה ל"ה
זמני היום
17:45מנחה
18:23ערבית
18:04שקיעה