בית הכנסת פסגת מוריה

יום ב

י"א בכסלו ה'תש"פ

הדף היומי: נדה מ"ז
זמני היום
16:25מנחה
17:00ערבית
16:40שקיעה