בית הכנסת פסגת מוריה

יום ה

י"ז בסיון ה'תשע"ט

הדף היומי: ערכין ד
זמני היום
19:36מנחה
20:11ערבית
19:52שקיעה